शनि अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्

शनि : अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् शनैश्चराय शान्ताय सर्वाभीष्टप्रदायिने । शरण्याय वरेण्याय सर्वेशाय नमो नमः ॥ १॥ सौम्याय सुरवन्द्याय सुरलोकविहारिणे । सुखासनोपविष्टाय

Read more