राहु अष्टोत्तरशतनामावली

राहु अष्टोत्तरशतनामावली

ॐ राहवे नमः ।

ॐ सैंहिकेयाय नमः ।

ॐ विधुन्तुदाय नमः ।

ॐ सुरशत्रवे नमः ।

ॐ तमसे नमः ।

ॐ फणिने नमः ।

ॐ गार्ग्यायनाय नमः ।

ॐ सुरापिने नमः ।

ॐ नीलजीमूतसङ्काशाय नमः ।

ॐ चतुर्भुजाय नमः ।

ॐ खड्गखेटकधारिणे नमः ।

ॐ वरदायकहस्तकाय नमः ।

ॐ शूलायुधाय नमः ।

ॐ मेघवर्णाय नमः ।

ॐ कृष्णध्वजपताकावते नमः ।

ॐ दक्षिणाशामुखरताय नमः ।

ॐ तीक्ष्णदंष्ट्रकरालकाय नमः ।

ॐ शूर्पाकारासनस्थाय नमः ।

ॐ गोमेदाभरणप्रियाय नमः ।

ॐ माषप्रियाय नमः ।

ॐ कश्यपर्षिनन्दनाय नमः ।

ॐ भुजगेश्वराय नमः ।

ॐ उल्कापातयित्रे नमः ।

ॐ शूलिने नमः ।

ॐ निधिपाय नमः ।

ॐ कृष्णसर्पराजे नमः ।

ॐ विषज्वालावृतास्याय अर्धशरीराय नमः ।

ॐ जाद्यसम्प्रदाय नमः ।

ॐ रवीन्दुभीकराय नमः ।

ॐ छायास्वरूपिणे नमः ।

ॐ कठिनाङ्गकाय नमः ।

ॐ द्विषच्चक्रच्छेदकाय नमः ।

ॐ करालास्याय नमः ।

ॐ भयङ्कराय नमः ।

ॐ क्रूरकर्मणे नमः ।

ॐ तमोरूपाय नमः ।

ॐ श्यामात्मने नमः ।

ॐ नीललोहिताय नमः ।

ॐ किरीटिणे नमः ।

ॐ नीलवसनाय नमः ।

ॐ शनिसमान्तवर्त्मगाय नमः ।

ॐ चाण्डालवर्णाय नमः ।

ॐ अश्व्यर्क्षभवाय नमः ।

ॐ मेषभवाय नमः ।

ॐ शनिवत्फलदाय नमः ।

ॐ शूराय नमः ।

ॐ अपसव्यगतये नमः ।

ॐ उपरागकराय नमः ।

ॐ सूर्यहिमांशुच्छविहारकाय नमः ।

ॐ नीलपुष्पविहाराय नमः ।

ॐ ग्रहश्रेष्ठाय नमः ।

ॐ अष्टमग्रहाय नमः ।

ॐ कबन्धमात्रदेहाय नमः ।

ॐ यातुधानकुलोद्भवाय नमः ।

ॐ गोविन्दवरपात्राय नमः ।

ॐ देवजातिप्रविष्टकाय नमः ।

ॐ क्रूराय नमः ।

ॐ घोराय नमः ।

ॐ शनेर्मित्राय नमः ।

ॐ शुक्रमित्राय नमः ।

ॐ अगोचराय नमः ।

ॐ माने गङ्गास्नानदात्रे नमः ।

ॐ स्वगृहे प्रबलाढ्यकाय नमः ।

ॐ सद्गृहेऽन्यबलधृते नमः ।

ॐ चतुर्थे मातृनाशकाय नमः ।

ॐ चन्द्रयुक्ते चण्डालजन्मसूचकाय नमः ।

ॐ सिंहजन्मने नमः ।

ॐ राज्यदात्रे नमः ।

ॐ महाकायाय नमः ।

ॐ जन्मकर्त्रे नमः ।

ॐ विधुरिपवे नमः ।

ॐ मत्तको ज्ञानदाय नमः ।

ॐ जन्मकन्याराज्यदात्रे नमः ।

ॐ जन्महानिदाय नमः ।

ॐ नवमे पितृहन्त्रे नमः ।

ॐ पञ्चमे शोकदायकाय नमः ।

ॐ द्यूने कलत्रहन्त्रे नमः ।

ॐ सप्तमे कलहप्रदाय नमः ।

ॐ षष्ठे वित्तदात्रे नमः ।

ॐ चतुर्थे वैरदायकाय नमः ।

ॐ नवमे पापदात्रे नमः ।

ॐ दशमे शोकदायकाय नमः ।

ॐ आदौ यशः प्रदात्रे नमः ।

ॐ अन्ते वैरप्रदायकाय नमः ।

ॐ कालात्मने नमः ।

ॐ गोचराचाराय नमः ।

ॐ धने ककुत्प्रदाय नमः ।

ॐ पञ्चमे धिशणाशृङ्गदाय नमः ।

ॐ स्वर्भानवे नमः ।

ॐ बलिने नमः ।

ॐ महासौख्यप्रदायिने नमः ।

ॐ चन्द्रवैरिणे नमः ।

ॐ शाश्वताय नमः ।

ॐ सुरशत्रवे नमः ।

ॐ पापग्रहाय नमः ।

ॐ शाम्भवाय नमः ।

ॐ पूज्यकाय नमः ।

ॐ पाटीरपूरणाय नमः ।

ॐ पैठीनसकुलोद्भवाय नमः ।

ॐ भक्तरक्षाय नमः ।

ॐ राहुमूर्तये नमः ।

ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः ।

ॐ दीर्घाय नमः ।

ॐ कृष्णाय नमः ।

ॐ अतनवे नमः ।

ॐ विष्णुनेत्रारये नमः ।

ॐ देवाय नमः ।

ॐ दानवाय नमः ।

 

॥  इति राहु अष्टोत्तरशतनामावली सम्पूर्णम् ॥